malaysiaindru.my
ஊழியர், முதலாளிமார் ஒப்புதலின்றி பிடிபிடிஎன் சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்ய முடியாது
தேசிய உயர்க் கல்விக் கடன் கழகம் (பிடிபிடிஎன்) அதனிடம் கடன் வாங்கியவர்களின் சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில் பிரச்னைகளை எதிர்நோக்கும் என மலேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரஸ்(எம்…