malaysiaindru.my
‘வவுணத்தீவில் பொலிஸார் கொல்லப்பட்டமைக்கு சதி முயற்சியே காரணமாகும்’
அரசாங்கத்தை அமைக்க சதி திட்டம் தீட்டுவோரின் சதி முயற்சியே மட்டகளப்பில் இரண்டு பொலிஸ் அதிகாரிகள் கொல்லப்பட்டமைக்கான காரணமாகும். அந்த சதி முயற்சியின் பின்னால் இருப்பது யாரென இந்நேரம் கண்டு பிடித்திர…