malaysiaindru.my
பிஎம் : 17,000 அரசியல் நியமனப் பொது ஊழியர்கள் நிறுத்தப்படுவர்
அரசாங்க செலவினங்களைக் குறைக்க, 17,000 அரசியல் நியமனப் பொது ஊழியர்களை அரசாங்கம் அகற்றும் எனப் பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதிர் முகமட் அறிவித்துள்ளார். அரசியல் நியமனப் பதவிகள் ஒரு ‘வீண் செலவு&#8217…