malatyasiyaset.com
Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı - Malatya Siyaset
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 13.Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi… 2019/30 Nolu Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Program kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler ile Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri …