maktspelet.wordpress.com
Hälsa och genus
Varför exemplifieras kvinnlig hälsa med en naken kropp och manlig hälsa med slagsmål?