makamstories.com
วาดภาพ Vector Portrait ด้วยโปรแกรม Illustrator
วาดภาพดิจิตอลแนว Vector ด้วยโปรแกรมกราฟฟิก Illustrator สีสันสดใส สวยงาม สามารถนำไปพิมพ์ขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการ โดยผลงานภาพที่ได้รับจะมีความแตกต่างไปจากภาพวาด Drawing อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด…