makamstories.com
8 สิ่งที่ควรทำถ้าอยากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน
ในฐานะคนทำงานเราย่อมรู้ดีว่าสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมาก ๆ ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกซะจากความสามารถในตัวบุคคลแล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้งานของเราสำเร็จผลเต็มไปด้วยไฟแห่งการเริ่มต้นส…