makamstories.com
วิธีการเพิ่ม Brush จาก Photoshop มาใช้ใน Affinity Photos
โปรแกรมทดแทน Photoshop ได้อย่างดีอีกโปรแกรมหนึ่งนั้นก็คือ Affinity Photos เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานวาดรูป รีทัชภาพได้ไม่แพ้กับโพโต้ช้อป…