majalahdia.net
Kata
ada mulanya adalah kata. Dan kata itu tinggal bersama-sama kita. Syahdan, tak satu hal pun dapat diketahui oleh kita tanpa melalui kata. Barangkali kata hanya berkembang pada ras manusia—makhluk ya…