maistologija.wordpress.com
Chimozinas
Chimozìnas (2) [lot. chymos] žr. renìnas (2)