mainzerbeobachter.com
De brug over de Kwai
De familie van de heer Dick van Zoonen stuurde me een tijdje geleden het verhaal dat hun vader, schoonvader en grootvader had geschreven over zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De oo…