mainzerbeobachter.com
Tisha b’Av
[Dertiende deel van een reeks over de Joodse Opstand in 66-70 n.Chr. Het eerste deel was hier.] Op de honderdste dag van de belegering van Jeruzalem (plattegrond), 24 juli, waren de Romeinse belege…