mainzerbeobachter.com
Oorlog om Armenië (2)
We zagen gisteren dat de Parthische koning Vologases in het jaar 52 n.Chr. zijn broer Tiridates als koning had geïnstalleerd in Armenië. Het was op een mislukking uitgelopen: een strenge winter en …