mainzerbeobachter.com
Goudwinning in India
[Zoals beloofd een wat langer citaat uit Herodotos’ Historiën, in de vertaling van Hein van Dolen. Als u het wil nalezen: boek 3.102 en 104-106.] In de [oostelijke] woestijn komen mieren voor die w…