mainzerbeobachter.com
MoM | Palimpsesten en verkoolde boekrollen
Een oudheidkundige beschikt over ruwweg drie soorten data: teksten, archeologische vondsten en etnografische vergelijkingen. Je kunt het DNA daar als vierde aan toevoegen en er is informatie die in…