mainzerbeobachter.com
Oudhistorici, kwakhistorici en filmmakers
Ik blogde gisteren over historische films, en verzuchtte dat er vaak fouten in zaten die konden worden vermeden zonder dat de plot gevaar liep. Ik vergeleek het met films waarin andere wetenschappe…