mainzerbeobachter.com
De catechismus van Sint-Nicolaas
Vraag: Bestaan er meerdere Sinterklazen? Antwoord: Er bestaat slechts één Sinterklaas, doch in meerdere personen. Vraag: Wat moeten wij denken van de mening dat er geen Sinterklaas zou bestaan? Ant…