maikomila.bg
10 опасности за здравето ни според Световната здравна организация
Несъмнено светът е изправен пред редица предизвикателства, които влияят на здравето на човечеството и понижават качеството на живот.