maikomila.bg
“Ще ти плесна един шамар, да знам поне за какво ревеш”