maikomila.bg
„Знаеш ли колко е хубаво в детската градина!“ (каза майката, която не вярва в това)