maikomila.bg
Жена, ядрен физик и носител на награди за млад учен – това е Мария!