maikomila.bg
Влиза едно куче в един бар…
Може и да звучи като начало на виц, но си е съвсем истина. Черният лабрадор Нигро изглежда се е научил, че за да получиш, трябва да дадеш, и това важи в пълния смисъл на всяко едно отношение, когато искаш да си купиш нещо от близкото кафене.