maikkamintissa.fi
Outi Ojan 4K-malli osana kirjoittamista – Maikka mintissä
FT Outi Ojan 4K:n malli, jolla tekstit avautuvat, testattiin esseissä ja vastausteksteissä. Sovelsimme mallia kirjoitettuun tekstiin ja elokuvaan. Mallin helppokäyttöisyys erityisesti laajoissa aineistoissa yllätti; esittelen sen jatkossakin osana suunnittelun apuvälineistöä.