maikkamintissa.fi
"Miami" osoittaa nähdyksi tulemisen tarpeemme – Maikka mintissä
Miami on elokuva nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisen tarpeesta. Se käsittelee yksityisyydensuojaa, moraalia sekä uskoa itseen, unelmiin ja Jumalaan.