maijanmaailma.fi
Hyvinvointi lähtee ruokavaliosta
Ruokavalion merkitys on valtava hyvinvoinnin kannalta. Väitetään, että 70-80 % hyvinvoinnista tulee ruokavalion kautta. Hyvä ruokavalio mm. ennaltaehkäisee ylipainon syntymistä, ehkäisee elintapasa…