maifal.com
लायकी…
तिचा निरागस प्रामाणिकपणा माझ्या श्वासताल्या अधीर वादळानं शांतपणे लुटला…… ……आणि तरीही ती म्हणाली की तुझ्या पापात मी अर्धी वाटेकरी आहे. वाल्मीकि होण्याची पात्रता माझ्या…