maifal.com
नववर्षाचे काही संकल्प..
नववर्षाचे १२ संकल्प… कारणांसहित… मित्र मैत्रीणींनो माझे नववर्षाचे काही संकल्प इथे देत आहे. नुसते संकल्प सांगण्यात काय मजा ? म्हणुन त्याची कारणं पण देत आहे. संकल्प १. – बायकोशी कधी…