maifal.com
‘च्यामायला… माझं चुकतय कुठे… ?’
गेल्या तीन दिवसात माझ्या हातुन अक्षम्य अपराध झालेत आणि माझे सगळे गुन्हे मला मान्य आहेत. पण प्लीज एकदा माझं ऐका आणि मला सांगा की…. ‘च्यामायला… माझं चुकतय कुठे… ?’ परवा …