magnuskolsjo.se
Ett lagom EU är bäst för den svenska modellen
Att ta tillbaks kontrollen eller att inte lämna mer kontroll till EU i frågor som rör arbetsmarknaden, vår sociala välfärd och skatterna är viktigt för att slå vakt om den svenska modellen där det är arbetsmarknadens parter som sätter spelreglerna på arbetsmarknaden och inte politikerna. Det är också viktigt för att vi själv ska kunna bestämma om vår a-kassa, föräldraförsäkring, sjukförsäkring med mera.