magnuskolsjo.se
En gemensam migrationspolitik är en del av ett lagom EU | Magnus Kolsjö
Förra året dog 2.300 människor på Medelhavet när de försökte ta sig till Europa. Det är en omskakande och skrämmande siffra. Men det är också en siffra som visar på vilka enorma risker människor är beredda att ta för att få bli delaktiga i den frihet, gemenskap och välstånd som vi tillsammans byggt upp i Europa sedan vår kontinent slogs i spillror av de två stora krigen under första hälften av 1900-talet.