magnuskolsjo.se
Vi behöver ett internet utan uppladdningsfilter och länkskatt | Magnus Kolsjö
I Sverige finns det en bred uppslutning för att säga nej till EUs förslag om uppladdningsfilter och länkskatt på internet, det är bara Socialdemokraterna som är för. Om förslaget går igenom kommer det ge oss ett helt annat internet än det vi har vant oss vid. Vi kommer få ett internet där det st ...