magnusbrungs.wordpress.com
Spara och läsa PDF-filer i iBooks
I den här instruktionsfilmen visar jag hur du kan spara och läsa PDF-filer i iBooks.