magivanga.com
Rada Języka Polskiego decyzję o stosowaniu feminatywów pozostawia mówiącym
Rada Języka Polskiego uznaje, że w polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa, choć zauważa także opór społeczny w tej kwest…