magivanga.com
Niewolnictwo było w średniowieczu powszechne także na terenach dzisiejszej Polski
Niewolnicy pełnili ważną rolę w gospodarce średniowiecznej Europy i byli zatrudniani masowo m.in. w majątkach Kościoła. Niewolnikiem mógł stać się w praktyce każdy, zarówno poganin, jak i chrześcij…