magicaweb.com
La conciencia explicada (Daniel Dennett)
La conciencia explicada. Una teoría interdisciplinar. Daniel Dennett. Paidós, Barcelona, 1995. (8 fotos.)