magazynprawniczy.com
Postanowienie o upadłości PCZ S.A. - MAGAZYN PRAWNICZY
Postanowieniem z dnia 30 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sąd nie przychylił się do wniosku spółki o ogłoszenie upadłości układowej i upadłość PCZ S.A. będzie prowadzona w trybie likwidacyjnym. Na sędziego …