magazynprawniczy.com
Powiązania rodzinne i kapitałowe w PCZ S.A. - MAGAZYN PRAWNICZY
Powiązania rodzinne Pomiędzy członkami organów PCZ S.A. oraz pomiędzy członkami organów, a akcjonariuszami zachodzą następujące powiązania: główny akcjonariusz a zarazem Prezes Zarządu Pan Romuald Ściborski jest spokrewniony z Wiceprezesem Zarządu ds. organizacyjnych oraz akcjonariuszem Emitenta Panią Katarzyną Choinką, która jest jego siostrą; główny akcjonariusz a zarazem Prezes Zarządu Pan Romuald Ściborski jest spokrewniony z Członkiem Rady …