magasinetvillspor.no
Turorientering: Jakten på postene - MAGASINET VILLSPOR
Dette er aktiviteten om du for alvor skal på villspor i nærområdet. Orienteringsklubber og andre lag og foreninger legger hver sommer ut poster til turorientering. Postene legges ut i ditt nærmiljø: I enkelte områder er det nødvendig med gode orienteringskunnskaper, det betyr som regel at man må kunne lese kart, og håndtere dette sammen med …