magasinetvillspor.no
På gamle stier fra Borgen på Nordhue og ned til riksvei 3 og Glomma - MAGASINET VILLSPOR
Fra toppen av Nordhue på Hedmarksvidda er det mulig å ta seg ned til Glomma, mellom Rena og Elverum.