magasinetvillspor.no
På tur i vennlige fjell: Inn til flyvraket - og videre til det «tapte» halepartiet - MAGASINET VILLSPOR
Ringebufjellet: Det ligger et flyvrak på Øverlihøgda på Ringebufjellet. På størrelse med en buss. Der har det ligget siden 1942. Første gang gikk jeg turen inn til vraket på Ringebufjellet alene. Denne gangen var vi flere. Nå skulle vi inn til vraket, en tysk Junkers JU 52. De fire andre i turfølget har ikke vært …