madmenstretching.com
Full splitt og hodespark på 8 uker – øvelsene!
Da er øvelsene valgt ut og ukesprogrammet satt. Utgangspunktet er at programmet er likt gjennom alle 8 ukene, men jeg er åpen for å gjøre løpende justeringer der det viser seg å være hensiktsmessig…