madmenstretching.com
Stretche kald eller varm?
Svaret på dette spørsmålet ser det ut til at man aldri kan enes om. Mange mener hardnakket at man aldri må stretche uten oppvarming først for da pådrar man seg skader. Andre igjen mener muskler og …