madioon.com
اسب و سلامتی ، تندرستی (توسعه بهداشت تن و روان )
اسب درمانی یکی از روش های درمانی است که هم اکنون در تمام دنیا به وسیله ی پزشکان توصیه می شود . هدف اسب درمانی ، آموزش سوارکاری یا طرز نشستن بیمار بر روی اسب نیست بلکه هدف اصلی اصلاح یا معالجه ی بیمار و رفع مشکلات بیمار است . این روش درمانی