madinasharif.wordpress.com
The Historical Significance of Ashura
Mu’awiyah ibn Abu Sufyan (Radiyallahu ‘anh) relates: I heard the Messenger of Allah (Subhanahu wa Ta’ala) say: “It is the day of ‘Ashura. Allah (Subhanahu wa Ta’ala) has not…