madbello.nl
Wat is het aroma van het 8 uur journaal
Ken je die reclame van Douwe Egberts? De zin: ”Wat is het aroma van het 8 uur journaal” riep gelijk hele andere associaties op. Voor mij het aroma van het 8 uur journaal is één bak el…