madbello.nl
De valse deceptie van vlees, religie, politiek, marktwerking en media
Wat kan ik mij irriteren aan de tunnelvisie van discussie in de media over het verbod van ritueel slachten, Halal of koosjer en het standaard gebruik van antibiotica in diervoeding. Ik kan wel stel…