madbello.nl
Internet-identiteit stelen met Firesheep
Heb je nog geen identiteit op internet? Heel simpel, je steelt er een of meer en klaar is anonieme kees. En het schijnt ook nog kinderlijk eenvoudig te zijn, gewoon met je laptop op pad gaan, zoeke…