madbello.nl
Israël moet zijn bek houden en bezette Palestijnse gebieden verlaten
Israël is woedend op het Vaticaan om de slotconclusies die de bisschoppensynode heeft uitgebracht over het Midden-Oosten: „Men mag zich niet baseren op het thema van het Beloofde Land om de teru…