madbello.nl
Steun de Politie
De site steun de politie.nl is online. Het is een geweldige opportunity om eens een keer met de politie op een lijn tegenover onze regering te staan. Deze regering past het divide et impera toe (ve…