madamescandaleuse.com
Evigt liv, äpplen och glitter – julgranens brokiga historia
Traditioner utvecklas ständigt, och mycket av det som anses typiskt för julen idag var inte det för hundra år sedan. En sed som dock har varit självklar i flera hundra år, om än i olika former, är …